Požarna vaja

Požarna vaja »RDEČA DVORANA 2023«

V četrtek 9.11.2023 od 18.00 do 19.00 ure bo v prostorih Rdeče dvorane in Bazena Velenje potekala požarna vaja. Vaja je načrtovana v smislu preverjanja stanja in zmogljivosti ukrepanja ob tovrstnih nesrečah in je del aktivnosti Mestne občine Velenje ob oktobru, mesecu požarne varnosti.

Namen vaje je, da se preveri in izboljša pripravljenost za učinkovito in usklajeno delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob požarih in nesrečah v javnih zavodih Mestne občine Velenje. Vaja je enodnevna, napovedana, kombinirana ter vaja celovitega preverjanja pripravljenosti javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Velenje. Služila bo kot najvišja stopnja usposabljanja vseh sodelujočih subjektov v organizacijsko in kompleksno čim bolj realnih razmerah in v simulacijskih pogojih. Poudarek bo na sodelovanju vseh udeležencev in na procesih vodenja na različnih nivojih izvajanja intervencije. V okolici objektov bo prišlo tudi do zapore bližnjih cest.

Vaja »Rdeča dvorana 2023« se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da je zaradi obsežnih rednih ter investicijskih vzdrževalnih del na objektih javnega zavoda Rdeča dvorana prišlo do nesreč pri teh delih. Posledice so razlitje nevarne snovi ter večji požar objekta. V Rdeči dvorani bo tema požar na rokometni tekmi. Na Bazenu Velenje pa bo potekala vaja na temo kemijske reakcije, ki lahko nastane pri dobavi kemikalij za dezinfekcijo bazenske vode.

Vse redne obiskovalce vabimo, da se v čim večjem številu udeležijo dogodka in pridobijo znanje kako odreagirati v takšnih primerih. V kolikor pa ne želite sodelovati in nemoteno izvajati svoje rekreativne dejavnosti  pa vam priporočamo, da si izberete drug termin.

Hvala za razumevanje!