Tekma Združenja multiple skleroze Slovenije

Cenjene stranke obveščamo, da bo na Bazenu Velenje v soboto 18.5.2024 od 9.00 do 12.00 ure potekala tekma pod okriljem Združenja multiple skleroze Slovenije.

Zasedene bodo štiri proge. Dve progi bosta prosti za redne obiskovalce.

Hvala za razumevanje

Urbani park med prazniki

Uporabnike ulične košarke na Urbanem Parku obveščamo, da 1.5.2024 in 2.5.2024 ne bo možna uporaba igrišč. Skate park bo obratoval nemoteno.

Hvala za razumevanje!

Delovni čas Bazena Velenje med prazniki

CENJENE STRANKE OBVEŠČAMO, DA BO BAZEN VELENJE MED PRAZNIKI OBRATOVAL PO SLEDEČEM DELOVNEM ČASU:

SOBOTA 27.4.2024:
FITNES: od 08:00 do 22:00 ure,
BAZEN: od 09:00 do 22:00 ure,
SAVNA: od 10:00 do 22:00 ure.

SREDA 1.5.2024 in ČETRTEK 2.5.2024: ZAPRTO!

ŽELIMO VAM LEPE IN PRIJETNE PRAZNIKE!

Spremenjen delovni čas Bazena Velenje

Pred nami je zelo pester vikend

Velenjski Plavalni klub bo v soboto 20.4.2024 ponovno organiziral tradicionalni Mariničev memorial, posvečen tragično preminulemu velenjskemu plavalcu Boštjanu Mariniču.

V dopoldanskem delu je tekmovanje namenjeno mlajšim tekmovalcem, v popoldanskem pa invalidom ter plavalcem s posebnimi potrebami. Na dogodku bo prisotnih več kot 140 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške in BIH.

Na tekmi bojo prisotni tudi gledalci. Tekmo si je možno ogledati s tribune, ki jo bo postavila Rdeča dvorana Velenje. Vstop je brezplačen!

V nedeljo 20.4.2024 ob 08:00 uri bo potekala tekma vodne košarke, zaradi katere bomo veliki bazen za zunanje obiskovalce odprli po 10:00 uri. Vse ostale storitve na našem objektu (mali bazen, fitnes, telovadnica in savna) obratujejo po rednem delovnem času.

Spremenjen delovni čas Bazena Velenje v času Velikonočnih praznikov!

CENJENE STRANKE OBVESCAMO, DA BO BAZEN VELENJE V NEDELJO
31.3.2024 ZAPRT ZARADI VELIKONOCNIH PRAZNIKOV.

V PONEDELJEK 1.4.2024 SMO ODPRTI PO NEDELJSKEM DELOVNEM CASU IN SICER:

FITNES IN TELOVADNICA: OD 08.00 DO 22.00 URE, BAZEN: OD 09.00 DO 22.00 URE, SAVNA: OD 10.00 DO 22.00

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

ZELIMO VAM LEPE IN MIRNE

Otvoritev košarkarkih igrišč

REZERVACIJA STALNIH TERMINOV
Dnevni termin (1 ura)
Vecerni termin (1 ura) *
* v termin so vkljuceni prizgani reflektorji
6,00 €
8,00 €

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN:
info@srz-rdeca-dvorana.si
03 898 74 00 ali 03 897 02 04

Razpis za delovno mesto – hišnik

PROSTO DELOVNO MESTO HIŠNIK V

(šifra delovnega mesta J035025)

v Javnem zavodu Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje – enota RDEČA DVORANA VELENJE, za nedoločen čas, po uspešno opravljenem 6 – mesečnem poskusnim delom.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana srednja šola splošne smeri (V. stopnja);
 • 18 mesecev na primerljivem delovnem mestu;
 • izkušnje pri izvajanju raznih popravil pri rednem obratovanje in vzdrževanju infrastrukture (objektov);
 • izkušnje s košnjo trave in urejanjem okolice;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov;
 • znanje slovenskega jezika;
 • osnovno znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika.

Od kandidatov pričakujemo aktivno znanje slovenskega jezika* (visoka raven), odlične komunikacijske sposobnosti in osnovno znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika po CEFR (skupni evropski referenčni okvir za jezike).

*Za aktivno znanje slovenskega jezika kot enega izmed svetovnih jezikov se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala slovensko srednjo šolo splošne smeri (V. stopnja). Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

Stopnja izobrazbe se dokazuje z verodostojnimi listinami, ki morajo biti priložene k prijavi na razpis.

Delovno področje:

 • Izvajalska dela pri rednem obratovanju in vzdrževanju športne infrastrukture (objektov).
 • Nadzorovanje in obveščanje o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstev ter opreme.
 • Opravljanje pomožnih del ter urejanje delovnega okolja.
 • Obveščanje odgovornih oseb o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstev ter opreme.
 • Obveščanje nadrejenih o vseh posebnih dogodkih na objektih.
 • Košnja trave, spraznjevanje košev in skrb za urejene prostore in okolico.
 • Izvajalska dela pri popravilih.
 • Zagotavljanje varnega delovanja in uporabe športne infrastrukture.
 • Priprava objektov, naprav in opreme za športno vadbo, tekmovanja in prireditve.
 • Dnevno odklepanje in zaklepanje športnih objektov.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.
 • Druge dela po nalogu nadrejenega in direktorja.

Delovni čas in delovni pogoji:

 • Zaradi narave dela, delo poteka v neenakomerno razporejenem delovnem času. Delovni čas je povprečno 8 ur na dan pretežno v popoldanskem času, kar vključuje tudi delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.
 • Prijazno delovno okolje.
 • Zagotovljeno minimalno plačo z možnostjo napredovanja v višje plačne razrede po ZSPJS.
 • Stimulacija v obliki redne delovne uspešnosti.
 • Možnost usposabljanja in izobraževanja.
 • Zavod zaposlenim vplačuje premijo v pokojninski sklad javnih uslužbencev.

Prijava kandidata na razpisano delovno mesto mora vsebovati:

 1. kratek življenjepis (s kontaktnimi podatki naslov, telefon, elektronska pošta,…);
 2. dokazila (kopija zaključnega spričevala) zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 3. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 4. izjavo o znanju slovenskega jezika;
 5. izjavo o znanju angleškega ali drugega svetovnega jezika.

Prijave, ki ne bodo poslana v skladu z razpisnimi pogoji in vsebovale popolne prijave bo komisija zavrnila!

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko in 6 mesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal pretežno na objektu Rdeča dvorana Velenje in po potrebi na ostalih objektih v upravljanju.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje po elektronski pošti z označbo: »razpis za delovno mesto » HIŠNIK V « na elektronski naslov: sara.pniaczek@srz-rdeca-dvorana.si, in sicer v roku 10 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje.

Prijave sprejemamo do 14. 3. 2024.

V skladu s 30. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) bodo neizbrani kandidati o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Sara Pniaczek, telefon: 03 898 7400.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 01-2024

Datum: 4.3.2024

Rdeča dvorana ŠRZ:

Dimitrij Amon, direktor

Več informacij: https://srz-rdeca-dvorana.si/wp-content/uploads/2024/03/Razpis-za-delovno-mesto-HISNIK-2024.pdf

Prešernov dan

Prešernov dan je slovenski kulturni in državni praznik, ki ga praznujemo 8. februarja, na obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.


Glede nato, da je ta praznik dela prost dan, ki ga lahko izkoristite za sebe ali s svojimi najbljižnjimi vam bodo naša vrata ponovno odprta po prilagojenem delovnem času in sicer od 08:00 do 22:00 ure.


Vabljeni na Bazen Velenje!

Tekma vodne košarke

Spoštovani obiskovalci Bazena Velenje!

V nedeljo 4.2.2024 od 08:00 do 10:00 ure bo na Bazenu Velenje (veliki bazen) potekala tekma vodne košarke pod okriljem PK Velenje.

V tem času ne bo možna uporaba velikega bazena za zunanje obiskovalce.

Uporaba malega bazena, fitnesa in telovadnice bo potekala nemoteno.

Vabljeni na Bazen Velenje!