Rdeča Dvorana

Podrobnosti

OPIS OBJEKTA


Rdeča dvorana predstavlja največji pokriti vadbeni in prireditveni prostor  ter  enega centralnih športnih objektov mesta  Velenje. Dvorana dimenzij 66 x 66 metrov je bil zgrajena leta 1975, kot večnamenski objekt. V času svojega delovanja je  doživela nekaj rekonstrukcij in posodobitev, saj njena arhitekturna zasnova omogoča prilagajanje različnim programom.

Rdeča dvorana je locirana ob vstopu v mesto Velenje in predstavlja začetek zelenega rekreacijskega pasu, južno od centra mesta, ki je v neposredni bližini.

Notranjost dvorane je organizirana kot dvoetažna dvorana s spremljajočimi prostori na obodu dvorane (lokali; MAX club, Winner, Kompas, Gras Gruber, TIC, Mladinski center,..).Glavni in servisni izhodi so locirani na več mestih na J,S in Z strani v pritličju in V na etaži. Na tem delu je dvorana naslonjena na breg in cesto.

RAZPOREDITEV


Pritličje:

 • parter 1600 m2 s talno oblogo parket,
 • izvlečne  tribune za 1000 obiskovalcev,
 • plezalna stena,
 • garderobe za športnike,
 • sodnike in rekreativce,
 • sanitarije,
 • pisarniški,
 • skladiščni in servisni prostori.

Galerije:

 • 3 igrišča za badminton,
 • tenis,
 • namizni tenis – 10 miz,
 • vadišče za golf,
 • squash,
 • mali dvorani za borilne veščine in aerobiko,
 • manjši prostor za zimsko in kondicijsko vadbo ostalih športnikov,
 • garderobe,
 • squash,
 • aerobiko
 • borilne veščine
 • ter skladiščni prostori.

SKUPNA TLORISNA POVRŠINA OBJEKTA


Skupna površina, ki je namenjena športnim aktivnostim je 4.325 m2 in omogoča, da lahko v dvorani hkrati vadi 7 različnih vadbenih skupin v različnih športnih panogah.

OBRATOVALNI ČAS


Dvorana obratuje vse dni v tednu med 07.00 – 22.00.