Rdeča Dvorana

Podrobnosti

OPIS OBJEKTA


Rdeča dvorana predstavlja največji pokriti vadbeni in prireditveni prostor  ter  enega centralnih športnih objektov mesta  Velenje. Dvorana dimenzij 66 x 66 metrov je bil zgrajena leta 1975, kot večnamenski objekt. V času svojega delovanja je  doživela nekaj rekonstrukcij in posodobitev, saj njena arhitekturna zasnova omogoča prilagajanje različnim programom.

Rdeča dvorana je locirana ob vstopu v mesto Velenje in predstavlja začetek zelenega rekreacijskega pasu, južno od centra mesta, ki je v neposredni bližini.

Notranjost dvorane je organizirana kot dvoetažna dvorana s spremljajočimi prostori na obodu dvorane (lokali; MAX club, Winner, Kompas, Gras Gruber, TIC, Mladinski center,..).Glavni in servisni izhodi so locirani na več mestih na J,S in Z strani v pritličju in V na etaži. Na tem delu je dvorana naslonjena na breg in cesto.

 

RAZPOREDITEV


Pritličje:

  • parter 1600 m2 s talno oblogo parket,
  • izvlečne  tribune za 1000 obiskovalcev,
  • plezalna stena,
  • garderobe za športnike,
  • sodnike in rekreativce,
  • sanitarije,
  • pisarniški,
  • skladiščni in servisni prostori.

Galerije:

  • igrišča za badminton,
  • tenis,
  • namizni tenis,
  • vadišče za golf,
  • squash,
  • mali dvorani za borilne veščine in aerobiko,
  • manjši prostor za zimsko in kondicijsko vadbo ostalih športnikov,
  • garderobe za igralce tenisa,
  • squash,
  • aerobiko
  • borilne veščine
  • ter skladiščni prostori.

SKUPNA TLORISNA POVRŠINA OBJEKTA


Skupna površina, ki je namenjena športnim aktivnostim je 4.325 m2 in omogoča, da lahko v dvorani hkrati vadi 7 različnih vadbenih skupin v različnih športnih panogah.

 

OBRATOVALNI ČAS


Dvorana obratuje v obdobje med septembrom in majem po 16 ur na dan vse dneve v tednu.