Rdeča Dvorana

OPIS OBJEKTA


Rdeča dvorana predstavlja največji pokriti vadbeni in prireditveni prostor  ter  enega centralnih športnih objektov mesta  Velenje. Dvorana dimenzij 66 x 66 metrov je bil zgrajena leta 1975, kot večnamenski objekt. V času svojega delovanja je  doživela nekaj rekonstrukcij in posodobitev, saj njena arhitekturna zasnova omogoča prilagajanje različnim programom.

Rdeča dvorana je locirana ob vstopu v mesto Velenje in predstavlja začetek zelenega rekreacijskega pasu, južno od centra mesta, ki je v neposredni bližini.

Notranjost dvorane je organizirana kot dvoetažna dvorana s spremljajočimi prostori na obodu dvorane (lokali; MAX club, Winner, Kompas, Gras Gruber, TIC, Mladinski center,..).Glavni in servisni izhodi so locirani na več mestih na J,S in Z strani v pritličju in V na etaži. Na tem delu je dvorana naslonjena na breg in cesto.

RAZPOREDITEV


Pritličje:

 • parter 1600 m2 s talno oblogo parket,
 • izvlečne  tribune za 1000 obiskovalcev,
 • plezalna stena,
 • garderobe za športnike,
 • sodnike in rekreativce,
 • sanitarije,
 • pisarniški,
 • skladiščni in servisni prostori.

Galerije:

 • 3 igrišča za badminton,
 • tenis,
 • namizni tenis – 10 miz,
 • vadišče za golf,
 • squash,
 • mali dvorani za borilne veščine in aerobiko,
 • manjši prostor za zimsko in kondicijsko vadbo ostalih športnikov,
 • garderobe,
 • squash,
 • aerobiko
 • borilne veščine
 • ter skladiščni prostori.

SKUPNA TLORISNA POVRŠINA OBJEKTA


Skupna površina, ki je namenjena športnim aktivnostim je 4.325 m2 in omogoča, da lahko v dvorani hkrati vadi 7 različnih vadbenih skupin v različnih športnih panogah.

OBRATOVALNI ČAS


Dvorana obratuje vse dni v tednu med 07.00 – 22.00.

Kotalkališče Velenje

OSNOVNE INFORMACIJE


Kotalkališče je bilo zgrajeno in predano v uporabo leta 1962.

Obstoječi kompleks površine cca 18.000 m2 sestavlja pet delov:

 1. Glavna ploščad kotalkališča s tribuno:
  • ploščad (betonska) 30  x  60 m
  • tribuna (betonska)  08  x  45 m
 2. Spremljajoči objekt:
  • garderobe in sanitarije 07 x 12 m
  • manjša shramba
 3. Krožna steza po kompleksu – betonska.
 4. Balinišče (upravljalec Šaleška območna balinarska zveza)
 5. Odbojka (upravljalec Odbojkarsko društvo Velenje)

Glavni del objekta je razsvetljen z reflektorji na štirih stebrih.

STANJE OBJEKTA


Celoten objekt je gradbeno dotrajan in tako samo delno uporaben.
Zaradi prenehanja delovanja Kotalkarsko-drsalnega kluba je bil objekt programsko nezaseden, razen občasnih prireditev.

V letih 2005 – 2007  smo v sodelovanjem z ustanoviteljem oz. lastnikom MO Velenje na glavni ploščadi izvedli investicijsko vzdrževalna dela:

 1. preplastitev glavne ploščadi z asfaltom,
 2. ureditev igrišča za mali nogomet  oz. rokomet,
 3. ureditev košarkarskega igrišča.

UPORABA


Objekt je v največji meri namenjen rekreacijskim dejavnostim:

 1. igranju malega nogometa,
 2. igranju košarke,
 3. balinanju,
 4. igranju odbojke,
 5. namizni tenis,
 6. rusko kegljišče.

Občasno pa objekt uporabljajo tudi šole in vrtci za izvedbo svojih programov ter svet za preventivno vzgojo v prometu za tečaje varne vožnje s kolesi.