Rdeča Dvorana ŠRZ Velenje se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletnega mesta srz-rdeca-dvorana.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče srz-rdeca-dvorana.si.

Vsem obiskovalcem in uporabnikom našega spletišča želimo omogočiti enakovreden dostop do vsebin. Spletišča, ki ga še prilagajmo in razvijamo, pripravljamo v skladu s smernicami za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.1, ki jih pripravlja organizacija W3C.

Pri snovanju spletišča in vsebin sledimo načelom univerzalnega oblikovanja.

Stopnja skladnosti

Naše spletišče je v večji meri skladno z WCAG 2.1 ravnijo AA. Pomanjkljivosti, ki jih ugotovimo s pregledovanjem spletišča ali ki nam jih sporočite uporabniki, skušamo odpraviti.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki zapisa PDF,
 • programsko generirani dokumenti (nekatere vsebine niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena; organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik),
 • različne kompleksne tabele s podatki (razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo).

Med take izjeme sodijo skenirani predpisi aktov, ki so bili sprejeti pred letom 2010 in so objavljeni kot skenirani dokumenti v obliki PDF, letna poročila, organigram organizacije občinske uprave in druge tovrstne vsebine, ki morajo biti objavljene v skladu z drugimi zakoni in bi predelava predstavljala nesorazmerno breme. Že objavljenih uradnih in podpisanih dokumentov ni dovoljeno spreminjati, prav tako kadrovske zmožnosti glede na številčnost dokumentov ne dopuščajo izvedbe dopolnitev objav z alternativnim wordovim dokumentom (nesorazmernost bremena; 6. člen ZDSMA).

Navedene vsebine se nanašajo na zelo majhne in ozko specializirane skupine uporabnikov, med katerimi za zdaj še nismo zaznali težav z dostopnostjo, vendar se v Rdeča Dvorana ŠRZ Velenje kljub temu izdatno trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolj prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam. V prihodnje bomo skladno z organizacijskimi, tehnološkimi in kadrovskimi zmožnostmi (upoštevajoč sorazmernost bremena) v največji možni meri zagotavljali dostopnost objavljenih dokumentov.

Posebne funkcije dostopnosti

Za zagotavljanje dostopnosti spletišča so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje, ki omogoča prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti in velikosti zaslona,
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij in
 • navigacija s tipkovnico.

Prizadevamo si, da bi bile vse funkcionalnosti našega spletišča dostopne uporabnikom, ki do njega dostopate s pomočjo tipkovnice, govornih ukazov, miške ali s pomočjo drugih podpornih tehnologij.

Poleg tega smo na spletišču zagotovili orodja za dostopnost, ki omogočajo:

 • povečevanje ali zmanjševanje pisave,
 • razširitev prikaza vsebine,
 • izbiro berljive ali disleksiji prijazne pisave,
 • povečane višine vrstice,
 • povečave razmika med vrsticami,
 • izbiro poravnave besedila (levo, sredinsko ali desno),
 • izbiro sivih tonov,
 • izbiro večjega kontrasta,
 • izbiro negativnega kontrasta,
 • izbiro nizke nasičenosti barv,
 • izbiro enobarvnega prikaza,
 • izbiro svetlega ozadja,
 • barvne prilagoditve besedila, naslovov in ozadja,
 • podčrtovanje spletnih povezav,
 • možnost izklopa zvokov,
 • možnost prikaza brez slik,
 • možnost prikaza navidezne tipkovnice na kontaktnem obrazcu,
 • možnost prikaza pomožne črte za lažje branje – pomočnik pri branju,
 • možnost zaustavitve animacij,
 • možnost vklopa bralne maske,
 • možnost povečanja kazalca miške,
 • možnost prikaza kazalca miške kot temnega ali svetlega,
 • dostop do izjave o dostopnosti.

Na spletni strani smo poleg tega pripravili 6 prednastavljenih načinov:

 • Varen način za epilepsijo – zmanjša barvo in utripanje
 • Način za slabovidne – izboljša vizualno podobo spletne strani
 • Način kognitivne invalidnosti – pomaga pri osredotočanju na določeno vsebino
 • ADHD prijazen način – zmanjšuje moteče dejavnike lajša možnost koncentracije
 • Način slepote – omogoča uporabo spletnega mesta z bralnikom zaslona

Slike

Vse slike na našem spletišču, ki niso zgolj dekorativne, so opisane z dodatnim besedilom, ki opisuje informacije na sliki ali funkcijo, ki jo slika ponazarja. Slike in grafične elemente uporabljamo, ker mnogim uporabnikom omogočajo hitrejše in lažje razumevanje vsebine, še posebej tistim s kognitivnimi ali učnimi oviranostmi. V pomoč so lahko tudi uporabnikom z okvaro vida ali s slabšim vidom, da se na spletišču lažje orientirajo.

Kontrast

Na spletišču zagotavljamo zadosten kontrast med besedilom in ozadjem, da ga lahko berejo uporabniki s slabšim vidom, ki ne uporabljajo pripomočkov za povečanje kontrasta. Med orodji za dostopnost pa smo dodali možnost, da si uporabniki sami izberejo kontrastno shemo, ki jim najbolj ustreza. Orodja za dostopnost so ves čas dosegljiva na zgornji strani zaslona.

Povratne in kontaktne informacije

Univerzalno oblikovanje uporabnikom z različnimi oviranostmi odpira nove možnosti in priložnosti, kot še nikoli doslej v zgodovini. Pri tem imajo pomembno vlogo dostopne informacijske in komunikacijske tehnologije, ki so pomemben dejavnik pri zagotavljanju enakih možnosti za vse. Omogočajo nam, da izkoristimo priložnosti digitalne družbe in svoj ustvarjalni potencial.

Če nam želite sporočiti kar koli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Rdeča Dvorana ŠRZ Velenje ali potrebujete informacije o vsebinah, ki so vam trenutno nedostopne, nas lahko o tem obvestite na naslov info@srz-rdeca-dvorana.si.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti (Inšpektorat za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, GP.IJS@GOV.SI, povezava).

Ta izjava je bila pripravljena 20. 04. 2023 z uporabo metode iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja. Nazadnje je bila pregledana 20. 04. 2023.