Otvoritev košarkarkih igrišč

REZERVACIJA STALNIH TERMINOV
Dnevni termin (1 ura)
Vecerni termin (1 ura) *
* v termin so vkljuceni prizgani reflektorji
6,00 €
8,00 €

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN:
info@srz-rdeca-dvorana.si
03 898 74 00 ali 03 897 02 04

Razpis za delovno mesto – hišnik

PROSTO DELOVNO MESTO HIŠNIK V

(šifra delovnega mesta J035025)

v Javnem zavodu Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje – enota RDEČA DVORANA VELENJE, za nedoločen čas, po uspešno opravljenem 6 – mesečnem poskusnim delom.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana srednja šola splošne smeri (V. stopnja);
 • 18 mesecev na primerljivem delovnem mestu;
 • izkušnje pri izvajanju raznih popravil pri rednem obratovanje in vzdrževanju infrastrukture (objektov);
 • izkušnje s košnjo trave in urejanjem okolice;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov;
 • znanje slovenskega jezika;
 • osnovno znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika.

Od kandidatov pričakujemo aktivno znanje slovenskega jezika* (visoka raven), odlične komunikacijske sposobnosti in osnovno znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika po CEFR (skupni evropski referenčni okvir za jezike).

*Za aktivno znanje slovenskega jezika kot enega izmed svetovnih jezikov se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala slovensko srednjo šolo splošne smeri (V. stopnja). Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

Stopnja izobrazbe se dokazuje z verodostojnimi listinami, ki morajo biti priložene k prijavi na razpis.

Delovno področje:

 • Izvajalska dela pri rednem obratovanju in vzdrževanju športne infrastrukture (objektov).
 • Nadzorovanje in obveščanje o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstev ter opreme.
 • Opravljanje pomožnih del ter urejanje delovnega okolja.
 • Obveščanje odgovornih oseb o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstev ter opreme.
 • Obveščanje nadrejenih o vseh posebnih dogodkih na objektih.
 • Košnja trave, spraznjevanje košev in skrb za urejene prostore in okolico.
 • Izvajalska dela pri popravilih.
 • Zagotavljanje varnega delovanja in uporabe športne infrastrukture.
 • Priprava objektov, naprav in opreme za športno vadbo, tekmovanja in prireditve.
 • Dnevno odklepanje in zaklepanje športnih objektov.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.
 • Druge dela po nalogu nadrejenega in direktorja.

Delovni čas in delovni pogoji:

 • Zaradi narave dela, delo poteka v neenakomerno razporejenem delovnem času. Delovni čas je povprečno 8 ur na dan pretežno v popoldanskem času, kar vključuje tudi delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.
 • Prijazno delovno okolje.
 • Zagotovljeno minimalno plačo z možnostjo napredovanja v višje plačne razrede po ZSPJS.
 • Stimulacija v obliki redne delovne uspešnosti.
 • Možnost usposabljanja in izobraževanja.
 • Zavod zaposlenim vplačuje premijo v pokojninski sklad javnih uslužbencev.

Prijava kandidata na razpisano delovno mesto mora vsebovati:

 1. kratek življenjepis (s kontaktnimi podatki naslov, telefon, elektronska pošta,…);
 2. dokazila (kopija zaključnega spričevala) zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 3. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 4. izjavo o znanju slovenskega jezika;
 5. izjavo o znanju angleškega ali drugega svetovnega jezika.

Prijave, ki ne bodo poslana v skladu z razpisnimi pogoji in vsebovale popolne prijave bo komisija zavrnila!

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko in 6 mesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal pretežno na objektu Rdeča dvorana Velenje in po potrebi na ostalih objektih v upravljanju.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje po elektronski pošti z označbo: »razpis za delovno mesto » HIŠNIK V « na elektronski naslov: sara.pniaczek@srz-rdeca-dvorana.si, in sicer v roku 10 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje.

Prijave sprejemamo do 14. 3. 2024.

V skladu s 30. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) bodo neizbrani kandidati o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Sara Pniaczek, telefon: 03 898 7400.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 01-2024

Datum: 4.3.2024

Rdeča dvorana ŠRZ:

Dimitrij Amon, direktor

Več informacij: https://srz-rdeca-dvorana.si/wp-content/uploads/2024/03/Razpis-za-delovno-mesto-HISNIK-2024.pdf

Velikonočni prazniki 2023

Cenjene stranke obveščamo, da bo Bazen Velenje v nedeljo 09.04.2023 zaradi velikonočnih praznikov zaprt.

V ponedeljek 10.04.2023 pa obratujemo po nedeljskem času in sicer:

 • Fitnes: od 08:00 do 22:00 ure
 • Bazen: od 09:00 do 22:00 ure
 • Savna: od 10:00 do 22:00 ure

Želimo vam lepe in prijetne praznike!

MASAŽE NA BAZENU VELENJE

Cenjene stranke obveščamo, da bomo v petek 11.11.2022 v dopoldanskih urah pričeli z gradbenimi deli na Bazenu Velenje oz. pri prostorih ob telovadnici, zaradi česar bo omejena uporaba same telovadnice ter savne v dopoldanskem terminu.

Prostor, ki je sameval bomo prenovili in opremili v masažni prostor ter obogatili že obstoječo ponudbo. Masaže bodo 4. velnes storitev, ki jo bomo tržili. S tem pa izpolnjujemo vse pogoje, da se kvalificiramo kot objekt, ki spada med ponudnike športnega velnesa.

Zaradi hrupa, ki bo nastajal med deli bomo v prihodnjih dneh zaprli savne v dopoldanskem času od 10:00 do 16:00 ure. Telovadnica bo na voljo uporabnikom, katere hrup ne bo motil.

Za več informacij pokličite na tel.št. 03/897-02-042 ali 041/650-578.

Hvala za razumevanje!

Dnevi odprtih vrat na Golf vadišču GK Velenje

Vabljeni na Dneve odprtih vrat na Golf  vadišču GK Velenje v športnem parku ob Škalskem jezeru v Velenju 

Vsak ponedeljek od 17.00 do 19.00 ure *

VABLJENI

Za rezervacijo prostih igralnih mest priporočamo predhodno prijavo po telefonu št.  041 738 104, 070 170 170

Potrebujete le primerno športno obleko in športne copate.

* Le ob lepem vremenu

Golf klub Velenje,
Simona Blatnika 26,
3320 Velenje
041-790- 803
Vadišče: 070-183-082 
info@golf-velenje.si

ZAKAJ BI IZBRAL GOLF KOT ŠPORT?

Odgovori so zelo preprosti:

 • Je gibanje v naravi
 • Nudi telesno in duševno sprostitev
 • Pri igri sem odvisen le od sebe, a sem vseeno s svojimi prijatelji,  družino in znanci
 • Je igra pri kateri sklenemo veliko novih poznanstev
 • Igra mi s svojimi pravili pokaže kako spoštovati naravo, soigralce in igro samo
 • Je šport primeren za vsa življenjska obdobja
 • Povečuje samozavest in sposobnost pozitivnega razmišljanja   
 • Povečuje sposobnost koncentracije
 • Ob zabavi in prijetni rekreaciji poskrbim še za svoje zdravje 

KAJ SPOZNAM NA DNEVU ODPRTIH VRAT?

 • 1,5 ure  spoznavanja in igranje golfa
 • Prikaz  učenja tehnik golfa
 • Košarico žogic in golf palico za poskusne udarce 
 • Informacije o možnosti nadaljnjega učenja golfa  za pridobitev dovoljenja za igro po projektu 

Obvestilo

Obveščamo vas, da bo Rdeča dvorana v naslednjih dneh odprta po sledečem urniku:

 • v petek 24.12.2021 do 14h
 • v soboto, 25.12.2021 ZAPRTO
 • v nedeljo, 26.12.2021 ZAPRTO
 • v ponedeljek, 27.12.2021 med 6h in 22h
 • v torek, 28.12.2021 med 6h in 22h
 • v sredo, 29.12.2021 ZAPRTO
 • v četrtek, 30.12.2021 ZAPRTO
 • v petek, 31.12.2021 ZAPRTO
 • v soboto, 01.01.2022 ZAPRTO
 • v nedeljo, 02.01.2022 ZAPRTO

Savne na Bazenu Velenje

V skladu z odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju storitev v savnah, lahko le te obratujejo pod določenimi pogoji. Zaradi aktualnih razmer smo zaradi varnosti uporabnikov morali uvesti spremembe pri obratovanju katere prosimo, da upoštevate.

Največja sprememba je v smislu usmerjanja gostov v posamezne termine z vmesnimi krajšimi prekinitvami zaradi razkuževanja in dezinfekcije.

Savne na Bazenu Velenje pričnejo obratovati v petek 24.9.2021 ob 19:00 uri!

Največje dovoljeno število istočasnih uporabnikov je 12.

V izogib čakalnim vrstam bo vstopnica časovno omejena na 3. ure in se je potrebno predhodno najaviti oz. rezervirati temin. Prihod in odhod mora biti znotraj tega termina.

TERMINI:

Dopoldan:
10:00 – 13:00

Popoldan:
13:00 – 16:00
16:00 – 19:00
19:00 – 22:00

Pred prihodom so obvezne rezervacije, ki jih bomo pričeli sprejemati na recepciji v petek 24.9.2021 od 08.00 ure na recepciji oz. na telefonski številki: 041/650-578.

OBRATOVALNI ČAS SAVNE:
Od ponedeljka do nedelje, od 10:00 do 22:00 ure.

V veljavi je redni CENIK, ki ga najdete na spodnji povezavi:

Cenik Storitev Bazena Velenje

Aktualni popusti športnih društev:
1. Premogovnik – 60%
2. Gorenje in TEŠ – 50%
Storitve v savni žal ni možno plačati z Bonom 21.

Splošna navodila pri uporabi savn na Bazenu Velenje:

 1. Za vstop v objekt je obvezen PCT pogoj!
 2. Največje število istočasnih uporabnikov je 12. (Finska savna – 4.osebe, Parna oz. turška savna – 4.osebe, Infra savna z uparjalnikom – 2 osebi in Infra savna z barvno terapijo – 2.osebi).
 3. Uporabniki morajo obvezno upoštevati medsebojno razdaljo najmanj 1,5-2 m.
 4. V savno lahko vstopajo samo zdrave osebe.
 5. V objekt Bazen Velenje vstopajte z nameščeno obrazno masko in jo morate imeti nameščeno do garderobnih prostorov.
 6. Obvezna je pravilna uporaba brisače v savni in izven nje.
 7. Razkuževanje in dezinfekcija se izvajata v času obratovanja, možne so občasne kratkotrajne omejitve uporabe ali vstopa. Notranjost savn razkužuje zaposleno osebje na objektu.
 8. Ležalnike in druge predmete izven notranjosti savn pred uporabo in po uporabi OBVEZNO razkužite sami.
 9. Vstop je možen samo za osebe starejše od 15.let.
 10. Upoštevajte splošna pravila o uporabi savn na Bazenu Velenje!

V PRIHODNJIH TEDNIH PLAVALNI TEČAJI ZA OSNOVNOŠOLCE

V prihodnjih dneh bo v dopoldanskem času med delovnim tednom zaprt velenjski bazen(veliki in mali bazen, fitnes obratuje normalno), ker bodo potekali plavalni tečaji za osnovnošolce. Mestna občina Velenje je že vrsto leto nazaj vzpostavila sistem plavalnega opismenjevanja, v okviru katerega organiziramo plavalne tečaje za celotno populacijo 1. in 2. razredov osnovnih šol. Za plavalne tečaje osnovnošolcev letno namenjamo 8.500 evrov ter zagotavljamo ustrezno infrastrukturo in strokovni kader.

Bazen Velenje v četrtek zaprt

Obvestilo!

Cenjene stranke obveščamo, da bo Bazen Velenje v četrtek 20.05.2021, zaprt od 11.00 do 13.00 ure zaradi del na elektro omrežju.

Hvala za razumevanje!